Politika privatnosti

Svi izrazi koji se primenjuju u ovom dokumentu imaju značaj koji definiše Pravilnik naveden na Sajtu („Pravilnik”).

Ova Politika privatnosti određuje pravila po kojima se podaci dati od strane Korisnika prilikom korišćenja Sajta, prikupljaju, obrađuju i štite, kako uz korišćenje „cookies” na kompjuteru Korisnika, tako i prilikom prikupljanja i obrade podataka o Korisnicima u statističke svrhe, te prilikom obrađivanja podataka na druge načine, a naročito prilikom prikupljanja, zapisivanja, čuvanja, objavljivanja i korišćenja podataka na drugi način.

Svi lični podaci prikupljaju se po principu slobodne volje i namenjene su za korišćenje od strane vlasnika i/ili Administratora i Prodavca.

Prilikom pregledavanja Sajta, serveri automatski prikupljaju informacije koje šalje tražilica i koje sadrže sistemi. Ove informacije mogu da obuhvaćaju različite podatke npr. e-mail adrese, IP adrese, tip tražilice, adresu web stranice koja je bila pregledana direktno pred otvaranje Sajta, vreme otvaranja Sajta i statističke podatke. Administrator servisa koristi ih da obezbedi najveći kvalitet pružanih usluga, kao i u tehničke i statističke svrhe.

Bazu ličnih podataka vodi Administrator u skladu sa zakonskim propisima prema sedištu Administratora i pravilima društvenog suživota.

Administrator ličnih podataka Korisnika koji se prikupljaju u vezi sa korišćenjem Proizvoda je Prodavac i/ili Administrator servisa.

Prikupljeni podaci služe za identifikovanje Korisnika ciljem realizacije Narudžbi, u tome za proces obračuna online i offline, posleprodajne usluge i kasniji kontakt sa Korisnicima. Takvi podaci sadrže između ostalog takve informacije kao: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresu i sve lične podatke koje daju sami Korisnici.

Obzirom na karakter nekih od Proizvoda, Korisnik može da se zamoli da navede dodatne lične podatke. Opseg naknadno traženih podataka je definisan Pravilnikom ili naveden na Sajtu.

Zbog zaštite privatnosti pojedinačnih osoba, imena i lični podaci Korisnika te drugih osoba čiji su izjave navedene na stranici, mogu biti izmenjeni.

Administrator obrađuje lične podatke radi pružanja usluga, u marketinške svrhe za svoje usluge i Proizvode, kao i ciljem slanja Korisnicima newslettera i drugih promotivnih i reklamnih materijala. Korisnik u svakom momentu može da izjavi da ne daje saglasnost na dostavljanje komercijalnih informacija – na način da kontaktuje sektor za poslovanje sa klijentima, preko kontaktnog obrasca na Sajtu ili u slučaju obrazaca koji daju mogućnost pretplate Korisnika klikom na link „otkazivanje pretplate”.

Svaki Korisnik ima određena ovlašćenja temeljem odgovarajućeg Zakona o zaštiti ličnih podataka. Za pregled svojih podataka ili mogućnost uklanjanja istih Korisniku služi kontaktni obrazac koji se nalazi na Sajtu ili može on da kontaktira sektor za poslovanje sa klijentima.

Sajt može da koristi pored ostalog i sistem Google Analytics (ili slične sisteme), tj. usluge analize gledanosti internetskih stranica dostupnih preko Google, Inc. (“Google”) ili drugih subjekata. Google Analytics koristi “cookies”. Google može da daje identifikovane informacije trećim licima samo ukoliko to nalažu zakonski propisi.

Vlasnik Sajta koristi „cookies” za čuvanje informacija na temu određenih preferencija Korisnika. To su fajlovi sa tekstom koji Korisnici skidaju na kompjuter i koji ih identifikuju na način potreban da se omoguće neke od operacija. Takvi fajlovi čuvaju podatke o ličnim postavkama Korisnika i predlošcima automatskog popunjavanja polja obrazaca, te se koriste između ostalog za memorisanje podataka neophodnih za logovanje Korisnika. Posebno se koriste dve kategorije „cookies”:

Action Cookies – fajlovi koji se zapisuju ciljem evidentiranja aktivnosti Korisnika na Sajtu. Zahvaljujući njima prikuplja se znanje o tome kakve stranice su najčešće posećivane, koje su funkcije najčešće birane na Sajtu ili kako funkcioniraju marketinške materijale na Sajtu. Ovi fajlovi su izvor statističkih podataka temeljem kojih može da se optimalizuje funkcionalnost Sajta, npr. praćenjem „jump off rate” tj. podataka o prekinutim radnjama na Sajtu. Uslov funkcionisanja „cookies” je akceptacija od strane Korisnika na način da se unesu odgovarajuće postavke internetske tražilice.

Session Cookies – primenjuje se na stranicama sa opcijom logovanja – fajlovi koji se zapisuju ciljem utvrđivanja statusa logovanja Korisnika. Služe za to da Korisnici imaju dostup stranicama koje su vidljive samo za Korisnike Sajta. Session cookies se predodređuju za Korisnika u procesu logovanja i uklanjaju kod odjave istog, tj. klikom na „Odjavi se”.

Administrator može da provodi ankete između Korisnika radi prikupljanja određenih profilskih podataka (npr. uzrast, obrazovanje, profesija). Popunjavanje ankete je dobrovoljno, a prikupljeni ovim putem lični podaci obrađuju se i koriste za statističke analize profila Korisnika koji se daju partnerima Administratora. Obelodanjivanje takvih podataka uvek je dragovoljno.

Svaki Korisnik u svakom momentu može da povuče saglasnost koju je dao na obradu i čuvanje svojih podataka na način da kontaktuje (mailom ili telefonski) sektor za poslovanje sa klijentima. Na stranicama sa opcijom logovanja/pretplate, saglasnost može da se povuče pomoću obrasca za koji link nalazi se na Sajtu i/ili klikom na link “otkazivanje pretplate”.

Nakon povlačenja od strane Korisnika saglasnosti za obradu podataka, Administrator je obavezan da čuva podatke Korisnika, kao i sve statističke podatke vezane za račun Korisnika u periodu koji iznosi najmanje 90 dana. Obrada ličnih podataka od strane Administratora nakon povlačenja saglasnosti na obradu podataka u marketinške svrhe, svodi se samo na čuvanje podataka ciljem eventualne ponovne aktivacije saglasnosti od strane Korisnika i vršenja obaveza Administratora, uz neizvršavanje bilo kojih drugih operacija na podacima, izuzev obavezne radnje Administratora propisane zakonom ili naložene od strane ovlašćenih nadležnih organa.

Sprečavanje zloupotrebe u vidu krađe identiteta, iznuđivanja informacija i ilegalne mrežne krađe podataka pod nazivom „phishing” jedan je od prioriteta vlasnika i Administratora Sajta. Prema tome svi podaci Korisnika, a naročito brojevi kreditnih kartica, korisnička imena i lozinke na stranicama sa mogućnošću logovanja na račun, prikupljaju se uz održavanje najviše sigurnosti podataka.

Administrator zadržava pravo da šalje Korisnikom nenaručene poruke u koje spadaju: informacije o funkcionisanju Sajta (npr. o promenama u funkcionisanju), nekomercijalna pisma (npr. čestitke, sistemske poruke). Svaki od Korisnika ima pravo da odbije davanje saglasnosti na dostavljanje informacija takvog tipa, klikom na link koji se nalazi dole u poruci.

Na Sajtu mogu da se prikazuju linkovi (npr. u obliku logotipa trećih lica) pomoću kojih se lice koje pregledava Sajt preusmerava na spoljnu web stranicu. Zbog primene navedenog prosleđivanja ne može da se smatra da je Administrator Sajta na bilo koji način povezan sa trećim licem u čijem je vlasništvu spoljna web stranica. Administrator ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za posledice takvog prosleđivanja niti nema utecaj na sadržaj spoljnih internetskih stranica. Administrator ne snosi odgovornost za sadržaj politika privatnosti i za sigurnosne procedure koje važe na tim stranicama, niti za primenu „cookies” tokom pregledavanja tih stranica. Pozivamo da sva lica koja koriste takve poveznice pročitaju sadržaj odgovarajućih dokumenata važećih za te stranice.

Administrator zadržava pravo da uvodi izmene i dopune ove Politike privatnosti. Sve izmene će se obajvljivati na Sajtu i moći pregledavati u fajlu „Politika privatnosti”, stoga preporučujemo Korisnicima da posećuju Sajt i pregledavaju aktuelna pravila korišćenja istog.

Korišćenje Stranice označava prihvatanje iznad navedenih pravila.